Ikimokyklinio ugdymo pradžia

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.
Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.
Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, valgykloje kiekviena grupė valgo kitu laiku.
Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialisto konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.
Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?
Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.
Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama vaikui tik atvykus į ugdymo įstaigą, o atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.
Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?
Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje esančiomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl ikimokyklinio ugdymo

Pratęsto karantino metu savivaldybė gali organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikimą tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis dėl šios paslaugos poreikio kartu su darbdavio pažyma dėl darbuotojo būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Priežiūra būtų organizuojama remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis,

Dėl vaikų priežiūros išimtiniais atvejais prašome kreiptis į artimiausios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančios įstaigos administraciją.

Procesas įsivažiuoja

Prasidėjo pirma nuotolinio mokymosi savaitė. Mokomės visi, nes anksčiau tokiu būdu nedirbome. Stengiamės, kad procesas vyktų sklandžiai. Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų - rašykit mokyklos administracijai, klasių auklėtojams. Bendraukim su mokytojais elektroniniame dienyne ir jų nurodytu laiku tiesigiai.
Kitas maisto davinių teikimas numatomas antradienį (balandžio 7 dieną)

PRASIDEDA

MATUIZŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYMOSI NUOTOLINIU BŪDU ATMINTINĖ
MOKINIAMS
Atostogos baigiasi ir nuo 2020-03-30 prasideda pamokos.
Susikurkite namuose darbo erdvę, skirtą tik Jums.
● Pasirūpinkite mokymuisi reikalingomis techninėmis ir kt. priemonėmis.
● Turėkite prieigą prie skaitmeninės/elektroninės erdvės (jei kompiuteris - vienas, o jūs naudojatės keli, susitarkite su broliu, sese ar tėvais dėl galimybių prisijungti).
● Mokytojai organizuos „gyvas“ pamokas, pasistenkite prisijungti ir naudokite mokytojo nurodytą virtualią aplinką, vykdykite mokytojo nurodymus. Pabandykite prisijungti prie Zoom , Messenger aplinkų.
● Kiekvieną dieną junkitės prie elektroninio dienyno kitos mokymosi erdvės ir iki nustatyto laiko atlikite užduotis. Mokymosi medžiagą mokytojai pateiks naudodami elektroninį dienyną (bus nurodytos temos, pagrindinės veiklos, namų darbai, jų atlikimo terminai ir kt.).
● Mokyklos administracija visą informaciją pateiks elektroniniame dienyne, mokyklos Facebook paskyroje, mokyklos internetiniame puslapyje.
● Kiekvieną dieną domėkitės klasės vadovo, būrelio vadovo, socialinio pedagogo skelbiama informacija, prisijunkite prie iniciatyvų.
● Susirgus, tą pačią dieną informuokite klasės vadovą.
● Vadovaukitės draugiško, saugaus interneto taisyklėmis.
● Kasdien sportuokite , sveikai maitinkitės ir šypsokitės.
Pirmadienis - penktadienis
● Laiku atsibuskite.
Pamokos vyks pagal tvarkaraštį, pamoka truks 45 min, pertrauka 15 min.
Pirmadieniais, 8.30 val. – klasių valandėlės.
1 pamoka -9.00 val.
2 pamoka -10 .00 val.
3 pamoka -11.00 val.
4 pamoka -12.00 val.
5pamoka -13.00 val.
6 pamoka -14.00 val.
7 pamoka -15.00 val.
● Pasirūpinkite pusryčiais ir pietumis, vandeniu, kad pamokos metu nereikėtų bėgioti į virtuvę.
● Laikykitės dienotvarkės - darbo ir poilsio ritmo.
● Neišsigąskite - pirmosiomis nuotolinio mokymosi dienomis prašykite tėvų, brolių ar sesių pagalbos, kreipkitės į mokytojus, draugus.
● Kilus neaiškumams, konsultuokitės susitartu būdu su mokytoju tą dieną kai vyksta pamoka iki 16.00val.
● Tvarkingai rašykite, saugokite savo daiktus, knygas.
● Nepamirškite, kad Jūsų žinios, pastangos bus vertinamos.
● Bendraukite ir bendradarbiaukite su mokyklos ir administracija – elektroniniu paštu, telefonu, Facebook. Rašykite pastebėjimus, siūlymus, pasidžiaugimus.
VADOVAUJANTIS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMU DRAUDŽIAMA FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI VAIZDO PAMOKAS, KONSULTACIJAS BE MATUIZŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUTIKIMO.

Lankytojai

Šiandien39
Vakar66
Per savaitę299
Per mėnesį299
Iš viso67790

2020-06-05

Įstaigos rekvizitai

 

Matuizų pagrindinė mokykla
Adresas: Dzūkų g. 2, Matuizos LT-65071 Varėnos r. sav.
Tel. (8 310) 40 665
Faks. (8 310) 40 665
Elektroninis paštas
matuizu.mokykla@varena.lt