Mokytojai

Mokyklos mokytojų sąrašas:

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Išsilavinimas, specialybė Kategorija
1. Rūta Augustinavičienė Aukštasis, dailė Dailės mokytoja metodininkė
2. Rima Beržanskienė Aukštasis, lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
3. Ričardas Balcevičius Aukštasis, fizika Fizikos mokytojas metodininkas
4. Kęstutis Bartkevičius Aukštasis, fizika III vadybinė kategorija, fizikos vyr. mokytojas
5. Aldona Bernatavičienė Aukštasis, prancūzų kalba
Aukštasis, technologijos ir dailė
Prancūzų kalbos vyr. mokytoja
Technologijų vyr. mokytoja
6. Loreta Brakauskienė Aukštasis, pradinis ugdymas Pailgintos d.d. grupės auklėtoja - priešmokyklinio ugdymo pedagogė
7. Aldona Pekorienė Aukštasis, soc. pedagogė Soc. pedagogė
8. Irena Čeplikienė Aukštasis, kūno kultūra Kūno kultūros mokytoja
9. Jurgita Ignatavičienė Aukštasis, anglų k. mokytoja Anglų kalbos vyr. mokytoja
10. Valentina Juškevič Aukštasis, fizika Matematikos vyr. mokytoja
Rusų kalbos vyr. mokytoja
11. Nijolė Kamarauskienė Aukštasis, pradinis ugdymas
Aukštasis, logopedė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vyr. logopedė
12. Jurgita Karlonienė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja, chemijos mokytoja Anglų kalbos mokytoja, chemijos vyr. mokytoja
13. Elvyra Katinėlienė Aukštasis, matematika ir informatika Matematikos ir ekonomikos mokytoja metodininkė
14. Bronė Kazlauskienė Aukštasis, matematika Matematikos mokytoja metodininkė
15. Vilija Kukienė Aukštasis, geografija ir kūno kultūra Geografijos mokytoja metodininkė
Kūno kultūros vyr. mokytoja
16. Ramunė Lusienė Aukštasis, pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
17. Ramunė Marcinkevičienė Aukštasis, biologija III vadybinė kategorija
Biologijos mokytoja metodininkė
18. Loreta Micevičienė Aukštasis, istorija Istorijos mokytoja metodininkė
19. Vilma Pavalkienė Aukštasis, lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
20. Jolita Prakapienė Aukštasis, pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
21. Birutė Lukšytė Aukštasis, tikyba Tikybos vyr. mokytoja
22. Ona Radzevičienė Aukštasis, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinės grupės vyr. auklėtoja
23. Stanislava Ramaškienė Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija III vadybinė kategorija
Ikimokyklinės grupės auklėtoja metodininkė
24. Rita Rimgailienė Aukštasis, kūno kultūra Kūno kultūros mokytoja metodininkė
25. Marija Žemaitienė Aukštasis, socialinė pedagogė Bibliotekininkė
26. Vladas Stačiūnas Aukštasis, technologijos Technologijų ir žmogaus saugos vyr. mokytojas
27. Lilija Stražinskienė Aukštesnysis, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinės grupės vyr. auklėtoja
28. Svetlana Varanauskienė Aukštasis, biologija
Aukštasis, pradinis ugdymas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Lankytojai

Šiandien15
Vakar40
Per savaitę258
Per mėnesį1437
Iš viso33836

2017-11-25

Įstaigos rekvizitai

 

Matuizų pagrindinė mokykla;
Adresas: Dzūkų g. 2, Matuizos, LT-65071, Varėnos r.
Tel.(8 310) 40665;
Faks. (8 310) 40665;
Elektroninis paštas:
matuizu.mokykla@varena.lt