Biblioteka

Bibliotekos uždaviniai:
• Supažindinti mokinius su biblioteka ir skaitykla, išmokyti naudotis bibliotekos šaltiniais, juos kuo efektyviau panaudoti mokymuisi.
• Organizuoti ir vykdyti mokyklos aprūpinimą vadovėliais, mokymo priemonėmis ir programine literatūra.
• Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais komplektuoti tiek spausdintines, tiek elektronines informacines laikmenas.
• Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, padėti atskleisti jų gabumus.
• Lavinti mokinių skaitymo įgūdžius, ugdyti pagarbą knygai.

Bibliotekos paslaugos:
• Spaudinių išdavimas į namus.
• Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius.
• Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
• Individuali pagalba renkantis literatūrą.
• Parodos, knygų pristatymai, renginiai.

Skaityklos paslaugos:
• Naudojimasis spaudiniais vietoje.
• Naudojimasis internetu ir kompiuteriais.

Naudingos nuorodos:
https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai – patvirtintų vadovėlių sąrašai
https://www.ibbylietuva.lt/mokiniams – rekomenduojamos knygos 1-10 klasei (K. Urba)
https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbimai – teminiai- literatūros sąrašai
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ – literatūros kūriniai 5-8 kl.