Vadovai

Direktorė

Irena Ciūnienė

direktorius@matuizumokykla.lt

Gyvenimo aprašymas

Darbotvarkė

 
Dir. pavaduotoja ugdymui

Rasa Tenenytė

pavaduotoja@matuizumokykla.lt

Gyvenimo aprašymas

Darbotvarkė

Sekretorė

Daiva Jarmalavičienė

sekretore@matuizumokykla.lt
Soc. pedagogė

Aldona Pekorienė

soc.pedagoge@matuizumokykla.lt
Ūkvedys

Stasys Rimgaila

 
Bibliotekininkė

Marija Žemaitienė