Pareigybių aprašai

Žemiau pateikiami Matuizų pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių aprašai.

Pareigybių sąrašas

Anglų k. mokytojas

Auklėtojas padėjėjas

Autobuso vairuotojas

Bibliotekininkas

Biologijos mokytojas

Chemijos mokytojas

Dailės mokytojas

Darbininko pareigybė

Etikos mokytojas

Fizikos mokytojas

Fizinio lavinimo mokytojas

Geografijos mokytojas

Ikimokyklinės grupės mokytojo (auklėtojo) pareigybė

Istorijos mokytojas

IT mokytojas

IT specialistas

Lietuvių k. mokytojas

Logopedas

Matematikos mokytojas

Mokytojo padėjėjas

Muzikos mokytojas

Pailgintos grupės darbuotojas

Pavaduotojas

Pradinių klasių mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Sekretorius

Socialinis pedagogas

Technologijų mokytojas

Ūkvedys

Valytojas

Vyr. virėjas

Virėjas