Mokyklos muziejus

Matuizų mokyklos muziejus buvo pradėtas kurti apie 1995 metus. Paskutiniais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais buvo akivaizdu, kad senoji kaimo kultūra nyksta, o kad mokiniams ji būtų artimenė, suprantamesnė ir buvo steigiamas muziejaus, kuriame vykdavo istorijos, lietuvių tautosakos ir literatūros bei dailės pamokos. Iniciatorius – direktorius Vygantas Pavalkis. Būsimą muziejaus erdvę įrenginėjo ūkvedys Jonas Zubavičius ir tuomečiai ūkinio personalo darbininkai – Anicetas Čiočys ir Arūnas Radzevičius. Muziejuje autentiškai dengtas skiedrinio stogo fragmentas, skeltų rąstų siena, židinys. Baldai, taip pat buvo daryti iš natūralios medienos prisilaikant senųjų pirkių įrengimo tradicijų. Eksponatus sudovanojo Matuizų bendruomenės žmonės: kaimo gyventojai, mokiniai, mokytojai ir administracinio bei ūkinio personalo darbuotojai.