Mokyklos misija, vizija

Misija

  • Suteikti galimybę įgyti kokybišką pagrindinį išsilavinimą ir parengti mokinius sėkmingam ateities planavimui.
  • Užtikrinti kiekvienam mokiniui vienodas sąlygas gauti išsilavinimą, atitinkantį jo amžių, interesus, gebėjimus ir žinias.
  • Ugdyti pilietišką asmenybę, bendražmogiškąsias vertybes, pagarbą šeimai, tradicijoms, tautos kultūrai, šalies istorijai.

Vizija

  • Moderni, saugi, jauki mokykla, ugdanti mokinį gyvenimo sėkmei.

Filosofija

Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas. ( Henry Ford)

Vertybės

  • Bendrystė
  • Tolerancija
  • Kūrybiškumas
  • Tobulėjimas
  • Pilietiškumas