Paslaugos

Mokykla teikia šias paslaugas:

Pailgintos dienos grupė

Logopedas

Socialinės pedagogės paslaugos

Visuomenės sveikatos specialisto paslaugos

Ugdymo karjerai konsultacijos

Biblioteka

Mokinių pavežimas mokyklos autobusais
Mokinių_elgesio_taisyklės_autobuse

Mokinių maitinimas

Mokykloje maitinami mokiniai, pagal „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą“ patvirtintą Varėnos r. savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr T-V- 1025. Dokumentai nemokamam maitinimui gauti pateikiami Matuizų seniūnijos socialiniam darbuotojui.