Mūsų sėkmės

Padėka už dalyvavimą respublikinėje priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Trimatės Velykos“

Padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Velykų margutis“

Padėka už aktyvų dalyvavimą rajoninėje kūrybinių darbų parodoje „Margučių raštai“

Padėka už dalyvavimą užgavėnių šventėje „Vejam žiemą lauk“

Padėka už aktyvų dalyvavimą respublikinėje sveikos gyvensenos savaitėje „Būkime sveiki“