Savivalda

Mokyklos darbo taryba:

Veiklos reglamentas

Mokyklos Tarybos sudėtis:

Mokytojai:
Jolita Prakapienė
Lilija Stražinskienė
Vilma Pavalkienė

Tėvai:
Oksana Sereičikienė – pirmininkė
Ieva Marčiulynaitė- Petrauskienė
Virginijus Žalgiris

Mokiniai:
Arkadijus Baublys
Austėja Cegelskaitė
Urtė Kieraitė

Bendruomenės atstovas:
Marija Žemaitienė