Karjeros planavimas

TIKSLAS. Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.
UŽDAVINIAI:

• Padėti mokiniams pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir jų sąsajas su karjera.
• Padėti mokiniams rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
• Padėti mokiniams pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą, susiejant tai su mokymosi visą gyvenimą samprata.
• Mokyti mokinius kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti su ja susijusius sprendimus.
• Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, atskleidžiant jų svarbą būsimai karjerai.

Karjeros specialistė Ieva Kairevičiūtė
Tel. 868292270 El. paštas: ikaireviciute@gmail.com

Karjera – visa gyvenimą trunkantis ir visuomenei reikšmingas asmens mokymasis, saviraiška ir darbo patirtis.

KARJEROS PLANAVIMAS
PAŽINK SAVE
• ką mėgstu veikti?
• kokia veikla teikia džiaugsmo?
• ką darau geriausia?
• kokie mano interesai?

http://www.mukis.lt/lt/testai.html
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
https://www.aikos.smm.lt/Testai/Puslapiai/Kiti-testai.aspx

PASIRINK PROFESIJĄ
• darbo pobūdį,
• profesijų keliamus reikalavimus žmogui,
• mokymo programas,
• stojimo reikalavimus,
• kokios yra galimybės įsidarbinti ir nedarbingumo tendencijos.

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ https://profesijulabirintas.wixsite.com/abcd14/books http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

KUR MOKYTIS
www.lamabpo.lt
www.aikos.lt
www.kurstudijuoti.lt
www.studijos.lt – balų skaičiuoklė;
www.stojimai.lt
www.kurstoti.lt
www.euroguidance.lt
www.langas.net
www.studinfo.lt
www.kastu.lt
www.kurstoti.lt

DARBO PAIEŠKA
http://www.cvonline.lt/
http://www.europass.lt/lt/cv
http://www.cv.lt/
http://www.cvmarket.lt/
http://www.cvbankas.lt/