Teisinė informacija

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai
Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

LR_vaiko_minimalios_ir_vidutines_priezuros_istatymas 

Mokykla informacijos apie atvirus duomenis neteikia, nes netvarko tokio pobūdžio informacijos reinkmenų.